Celoroční činnost a rámcový program

Klub českých turistů, odbor 1. brněnská se zaměřuje na turistickou činnost převážně v oblasti pěší turistiky.
Současně se snažíme o činnost kulturní, společenskou a osvětovou. Mnoho našich akcí se zaměřuje na místa spojená s významnou událostí nebo osobou. Při pobytu v přírodě dbáme na její ochranu a vyjadřujeme jí zasloužený respekt.

Rámcový program na rok 2021

Program na rok 2021