Historie

Na této stránce nabízíme rozjímání nad dlouhou a bohatou historií KČT a našeho odboru 1. brněnská z pera a archivu Jury Bílého.